تاریخ خبر: ١٣٩٨/١٠/١٠
فرمانده عملیات سازمان بسیج کشور:

نقطه اشتراک فتنه ۸۸ و پدیده شوم داعش، کینه با ولایت است

نقطه اشتراک فتنه ۸۸ و پدیده شوم داعش در کینه به ولایت است و دشمنان دریافتند برای براندازی نظام اسلامی باید ولایت را از مردم جدا کنند. متن کامل